Заңнама

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР
Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу қағидасы
ЖЭК аукциондық сауда-саттығының ережелеріне өзгерістер
2021 жылға арналған аукциондық сауда-саттықты өткізудің графигі
2021 жылы ЖЭК аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу
Тіркелген тарифтерді және шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидасы
Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу концепциясы
ҚЕАО орталықтандырылған сатып-алу және сату қағидасы
Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы ҚР Заңы