Заңнама

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР
ҚЕАО ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын аукциондық бағалар бойынша сатып алуы шарты
2020 жылға арналған аукциондық сауда-саттықты өткізудің графигі